تحقیق در مورد افشای سئوالات امتحانات نهایی توسط کمیسیون آموزش مجلس

تحقیق در مورد افشای سئوالات امتحانات نهایی توسط کمیسیون آموزش مجلس

تحقیق در مورد افشای سئوالات امتحانات نهایی توسط کمیسیون آموزش مجلس

داوود محمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: این کمیسیون  در جلسه‌ای موضوع “لو رفتن سوالات امتحان نهایی” را بررسی خواهد کرد.وی گفت: با توجه به مطرح شدن لو رفتن  سوالات امتحانات نهایی لو رفته این کمیسیون از مسئولان مربوطه درخواست کرده تا در این جلسه در این زمینه توضیحات لازم را ارائه کنند.

از طرفی میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت : مدرکی که دال بر لو رفتن سوالات امتحانی باشد به دست ما نرسیده است.

برچسب : لو رفتن سئوالات امتحانات نهایی