emtehan

بیست و پنجم خردادماه آخرین روز امتحانات دانش آموزان

امتحانات پایانی دانش آموزان از ۲ خرداد شروع شده و تا ۲۵ خرداد ادامه دارد. عظیم محبی مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش گفت: تغییر تاریخ برگزاری امتحان های خرداد امکان پذیر ادامه مطلب