زمان برگزاري آزمون هاي مرحله دوم المپياد علمي دانش آموزي کشور

زمان برگزاري آزمون هاي مرحله دوم المپياد علمي دانش آموزي کشور

تاريخ و ساعت برگزاري آزمون هاي مرحله دوم المپيادهاي علمي دانش آموزي کشور  اعلام گردید .

دانش‌آموزاني كه در مرحله اوّل آزمون المپياد علمي سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ پذيرفته شده‌اند طبق جدول ذیل در مرحلّه دوم آزمون‌ كه در مراكز استان ها برگزار خواهد شد  شركت می نمايند .

همچنین كارت ورود به جلسه آزمون  قبل از برگزاري آزمون، ازطريق سایت  oly.medu.ir     قابل دريافت است.  لازم است متقاضیان  پس از دريافت كارت و مطابقت مشخّصات خود ، الزاما آن را به مهر مدرسه محلّ تحصيل خود ممهور نمايند.

درصورتیکه كارت دريافتي فاقد عكس باشد، پس از الصاق عكس توسّط مدیر واحد آموزشی مدرسه خود ، كارت را ممهور به مهر مدرسه نمايند.

قابل توجه است  دانش آموزاني كه كارت آنها فاقد عكس يا مهرمدرسه محل تحصیل است حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

 

برچسب : زمان برگزاري آزمون هاي مرحله دوم المپياد علمي دانش آموزي کشور