tizhoshan

تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان)

تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان) زمان ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان  تا ۷ اسفندماه و به مدت چهار روز تمدید شد. با توجه به درخواست  رؤساي ادارات استعدادهاي درخشان ادامه مطلب