gas

۱۴ دانش‌آموز در مدرسه دچار گازگرفتگی شدند

۱۴دانش آموز در مدرسه ای در مشهد دچار گاز گرفتگی شدند. علی باغستانی مدیر روابط عمومی بیمارستان امام رضا مشهد گفت: این دانش آموزان  بر اثر گاز گرفتگی و مسمومیت با منواکسیدکربن امروز در این ادامه مطلب