8793475394

مدارس سه استان شمالی فردا ۱۶ بهمن ۹۵ تعطیل است

مدارس سه استان شمالی فردا ۱۶ بهمن ۹۵ تعطیل است تمامی مدارس استانهای گیلان،مازندران و گلستان فردا شنبه ۲۶ بهمن تعطیل است به علت افت فشار گاز و برودت سرما و یخبندان تمامی مدارس این ادامه مطلب