پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال۹۴ پرداخت می گردد

پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال94 پرداخت می گردد

پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال۹۴ پرداخت می گردد

منصورمجاوري مدير كل دفتر برنامه وبودجه آموزش وپرورش از پرداخت پاداش پايان خدمت تمامي فرهنگيان بازنشسته سال ۹۴ و تسويه بخشي از مطالبات نيروهاي حق التدريس شاغل و آزاد از ابتداي فروردين تا اول مهرماه سال جاري خبر داد.

وی خاطرنشان كرد: با پيگيري هاي مستمر ، اعتباري معادل ۲۷۰۰ ميليارد تومان  براي پرداخت بدهي و بخشي  از مطالبات فرهنگيان از سوي سازمان برنامه و بودجه جهت آموزش وپرورش تعلق گرفت

مدير كل دفتر برنامه وبودجه آموزش وپرورش گفت : حقوق و مزاياي سرباز معلمان از اول فروردين تا آذر ، نيروهاي قراردادي از ابتداي سال تاكنون و كليه مطالبات مربوط به بسته حمايتي مربوط به سال تحصيلي ۹۵-۹۴ و برون سپاري و كارورزي هنرستان هاي فني وحرفه اي و كاردانش تا مهر ماه امسال قابل پرداخت است.

برچسب : پاداش پايان خدمت بازنشستگان