دانشگاه فرهنگيان بايستی معلماني پژوهشگر تربيت كند

دانشگاه فرهنگيان بايستی معلماني پژوهشگر تربيت كند

دانشگاه فرهنگيان بايستی معلماني پژوهشگر تربيت كند

فخر الدين دانش آشتياني  وزيرآموزش و پرورش بر تربيت دانشجو معلمان پژوهشگر از طرف دانشگاه فرهنگيان تاكيد كرد.
دانش آشتياني در جلسه شوراي معاونان دانشگاه فرهنگيان گفت: دانشگاه فرهنگیان مي‌تواند از طريق طرح هاي پژوهشي درآمد خود را افزايش دهد.وي تصريح كرد: ارتباط این دانشگاه با آموزش و پرورش باید بيشتر شود و سعي شود اعضاي هيئت علمي از نيروهاي رسمي آموزش و پرورش انتخاب گردند.

وزيرآموزش و پرورش خاطرنشان كرد: معلمي كه از دانشگاه فرهنگيان دانش آموخته مي شود بايد بقدری مسلط باشد كه طرح درس خود را در قالب طرح پژوهشي تنظيم كند، چنانچه بخواهيم دانش آموز پژوهشگر داشته باشيم لازمه‌ آن تربیت معلمان پژوهنده است.

وي  يادآور شد: بايد سيستمي را طراحي كنيم تا ارتباط تنگاتنگي بین دانشگاه فرهنگيان با بدنه آموزش و پرورش بوجود آید تا اهداف سند تحول بنيادين نيز محقق شود.

وي همچنین از تشكيل كميته مشترك بين دانشگاه فرهنگيان و حوزه ستادي با عنوان كميته تامين معلمان آينده با همكاري وزارت علوم  در آينده نزديك خبر داد .

برچسب : دانشگاه فرهنگیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.