نکات ایمنی در مدارس آموزش و پرورش

نکات ایمنی در مدارس آموزش و پرورش

۱- نصب تابلو رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه  مدارس الزامی است.

۲- مواد آزمایشگاهی باید در داخل قفسه بصورت مستقر و مستحکم نگهداری شود.

۳- پساب و ضایعات مواد شیمیایی ابتدا بایستی خنثی و سپس با رعایت دقیق موارد ایمنی و بهداشتی دفع گردند.

۴- کلیه ظروف مواد شیمیایی باید دارای بر چسب مشخصات مواد باشند.

۵- میز کار مورداستفاده در آزمایشگاه  نباید چوبی باشد و بهتر است از سرامیک ضد اسید استفاده شود.

۶- نصب اگزاست فن متناسب با حجم محیط در آزمایشگاه الزامی است.

۷- در صورت استفاده از حیاط مدرسه بعنوان پارکینگ خودرو باید جای مناسبی درنظر گرفته و به دور از دسترس محصلین قرارداشته باشد.

۸-در صورت پیدا شدن هر گونه عیب ونقص وسیله را جهت تعمیر نزد فردی مجرب ببرید.

۹- توجه داشته باشید سیمهای وسائل برقی و غیره از نزدیکی منابع حرارتی و لوله های آبگرم و شوفاژ عبور داده نشوند.

۱۰- وسائل گرمازای برقی را از مجاورت با اشیاء و مواد قابل اشتعال ودسترس کودکان خود دور بدارید وتوجه داشته باشید و در مسیر عبور و مرور افراد قرارنگیرند.

۱۱-کپسول های دستی پودر و گاز ۶ کیلویی و گاز کربنیک ۴ کیلویی به تعداد لازم حداکثر به فاصله هر ۲۲ متر یک دستگاه درنظر گرفته شود.

۱۲-قرقره های آتش نشانی متصل به آب شهر یا منبع ذخیره مجزا و پمپ مستقل در فواصل لازم و مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

۱۳- آموزش لازم جهت استفاده مناسب و اصولی از تجهیزات ایمنی برای  دانش آموزان و کادر آموزشی الزامی است.

۱۴-قبل از نصب بخاری نسبت به سرویس  و رفع نقایص احتمالی آنها بخصوص در قسمت سیستم سوخت رسانی دستگاه اقدام نمائید.

۱۵-کوره دستگاهها را حتماً نظافت کنید.

۱۶- تا جای امکان سیستم های گرمازا را در فاصله نیم متر ازدودکش مربوطه نصب نمائید.

۱۷- سیستم های گرمازا مانند بخاری را در نزدیکی پرده ها وسایر اجسام قابل اشتعال نصب نکنید.

۱۸-بخاری نفتی را الزاما روی سینی مخصوص قرار دهید تا در صورت نشت احتمالی نفت محیط آلوده نگردد.

۱۹-از گاز سوز کردن بخاری نفتی و آبگرمکن نفتی ودیگر وسایل گرمازا بدون رعایت دستورات کارخانه سازنده خودداری نمائید.

۲۰- در زمان روشن بودن بخاری از پرکردن باک نفت بخاری اجتناب کنید.

۲۱-در وسایل نفتی از سوخت دیگری استفاده نکنید.

۲۲-حرارت دستگاه را با توجه به حجم محیط تنظیم کنید.

۲۳- در زمان استفاده از بخاریها تمام درها وپنجرهها را نبندید و مسیری را برای ورود هوای تازه به محیط باز بگذارید تا اکسیژن سوخته شده توسط وسیله جایگزین گردد.

۲۴- پس ازنصب بخاریهای گازی و اطمینان از عملکرد صحیح آنها مراقب باشید که شیر فلکه گاز مخصوص دستگاه در معرض دستکاری بچه ها و اسیب فیزیکی قرار نگیرد.

۲۵- از بخاریها با هر نهوع سوخت و دیگر وسایل مانند چراغ خوراک پزی نفتی و گازی و غیره برای گرم کردن حمام استفاده نکنید.

۲۶- از نصب آبگرمکن در داخل حمام ها اکیداً خود داری نمائید.

۲۷- ساختمان و مصالح بکار رفته در آن و سایر اقلام می بایست در برابر آتش سوزی مقاومت لازم را دارا باشند.

۲۸- تمام طبقات ساختمان بایستی دارای مسیر خروج اضطراری برای تخلیه ساکنین باشد.

۲۹- دفاتر، کارگاه ها ودیگر قسمت های مجزا از محل آموزشی بایستی دارای خروج اضطراری متناسب با محل باشند.

۳۰- مناطق پر خطر شامل اتاق هالی دیگ بخار، آشپزخانه ها، آزمایشگاه ها، کارگاه ها ، انبارها و فضاهایی که دارای یک نوع وسیله حرارت زای ثابت یا قابل حمل است . بایستی توسط درب مقاوم و دیوارهای جدا کننده از دیگر قسمتها تفکیک ومناطق عبور افقی باید دارای سطوح وسقف هایی باشند که بتوانند حداقل نیم ساعت در مقابل حرارت ناشی از آتش سوزی مقاومت کنند.

۳۱-مصالح بکار رفته درنازک کاری ها باید از مواد غیر قابل استعال باشد.

۳۲- در استقرار کلاسهای مدارس در مقطع ابتدایی می بایست اولویت سنی و توانایی افراد مورد توجه قرار گرفته کلاس  اولی ها در طبقه همکف و سالهای بعد به ترتیب در طبقات بعدی مستقر شوند.

۳۳-راه پله ها و در های خروجی نهایی باید عاری ازهر گونه مانع بوده و جهت تمام درهای خروجی به سمت خارج و در وضعیتی باشند که بتوان به‌ آسانی آنها را باز کرد.

۳۴-احداث مدرسه بیش از سه طبقه ارتفاع ممنوع می باشد.

۳۵- تعبیه بالکن در هر ضلع ممنوع است.

۳۶- کلیه نقاط پرتگاهی ومسیرهای خروج باید به نرده محافظ مجهز باشند.

۳۷- لبه پلکانهای خروجیها باید دارای تمهیدات مانع از سر خوردن باشند.

۳۸- تمام پنجره های مشرف به حیاط یا خیابان بایستی دارای حفاظ نرده ای با قابلیت  باز شدن در مواقع اضطراری باشند.

۳۹- نصب کف پوش پلاستیکی .

۴۰- استفاده و نصب وسایل بازی استاندارد متناسب با سن کودکان انتخاب گردد.

۴۱- از گذاشتن اسباب بازیهای خطر ناک مانند تفنگ های بادی وترقه جداً خودداری شود.

۴۲- از قرار دادن اسباب بازیها نور لیزری دراختیار کودکان پرهیز گردد.

۴۳- درهای اتاق تأسیسات باید فلزی ومناسب انتخاب ونصب گردد بطوریکه دو سوم قسمت بالای در کاملاً بسته و یک سوم قسمت پائین جهت ورود بصورت مشبک باشد.

۴۴- اتاق تاسیسات بایستی در محوطه یا در همکف وحداکثر در طبقه منفی یک ساختمان و در محل ایمنی بدور از کلاسهای آموزشی و سالنهای اجتماعات در نظر گرفته شود و درب ورود آن از طریق محوطه باشد و هیچ روزنه و پنجره ای به داخل راهرونداشته باشد.

۴۵- در صورت نیاز به نگهداری مایعات قابل استعال از قبیل گازوئیل، نفت وامثالهم باید هرمخزن دور از مواد قابل اشتعال و منابع حرارتی در مکانی مناسب بصورت مدفون در زمین یا محصور شده به وسیله دیوار وتعبیه چاه اضطرار به اندازه حجم مایعی مخزن نگهداری شود.

۴۶- از نگهداری و انبار کالا در موتور خانه و بام پشته و زیر پلکانها پرهیز شود.

۴۷- از بکار بردن وسایل گرمازای شعله عریان و هیتر برقی احتراز شود و جهت تأمین گرمای محیط از وسایل گرمازای استاندارد و در صورت امکان ترجیحاً سیستم حرارت مرکزی استفاده شود. در صورت بهره گیری از بخاری رعایت فاصله مناسب ازمواد قابل اشتعال ونصب لوله دودکش به همراه کلاهک مربوطه الزامی است .

۴۸- از قرار دادن ظروف محتوی نفت در کلاس درس جداً پرهیزگردد.

۴۹- ضروری است بخاریهای نفتی در مدارس قبل از شروع کلاس درست وسط خادم ویا سرایدار با رعایت موارد ایمنی و در حالت خاموش سوخت گیری شود.

۵۰- بخاریها باید درجای مناسب بدور از درب خروج ومسیر خروج قرار گیرد.

۵۱- مدارسی که از بخاریهای گاز سوز استفاده می نمایند بعد از تعطیلی، باید شیر گاز آنها توسط مسئول مربوطه بسته شود.

۵۲- بخاریهای مورد استفاده بایداستاندارد و حتماً مجهز به دودکش مناسب باشند.

۵۳- جهت هوا رسانی به بخاریها، بهتراست زیر درب ورود حداقل دو سانتی متر هوا خور داشته باشد.

۵۴- از اخذ انشعابات فرعی از شبکه لوله کشی گاز احتراز شود وازهر شیر گاز تنها یک وسیله گاز سوز با استفاده از شیلنگ مخصوص مجهز به بست مناسب و حداکثر طول ۵/۱ متر تغذیه کند.

۵۵- مدارهای تغذیه کننده وسایل گاز سوز توسط افراد آگاه به مسایل ایمنی از لحاظ اطمینان از عدم نشتی گاز مورد آزمایش قرار گیرد.

۵۶- سیم کشی های مدرسه اعم از روکار و توکار باید در داخل لوله های مخصوص سیم کشی یا با استفاده از کابهای مقاوم انجام شود.

۵۷- فیوزهای برق بایستی متناسب با آمپر مصرفی و از نوع اتوماتیک حساس انتخاب شود.

۵۸- اتصال دو سر سیم ها و مفصل بندیها باید با استفاده از ترمینالهای مخصوص انجام .

شوند.

۵۹- کلیه کلیدها، پریزها و جعبه های تقسیم باید به درپوش مناسب ومقاوم و اتصالات مربوطه کاملاً عایق بندی شود.( ضروری برای مقطع ابتدایی ومهد کودک ها).

۶۰- برای محافظت جان کودکان و دانش آموزان لازم است سیستم برق به کلید نشت یاب ( محافظ جان) مجهز گردد.

۶۱- در مدارس شبانه نصب چراغهای روشنایی اضطراری متصل به برق شهر در خروجی ها لازم است.

۶۲- مولد برق اضطراری بصورت خودکار حداکثر بین ۵ تا ۷ ثانیه بعد از قطع جریان برق عادی شروع بکار نماید.