rahian

سانحه اتوبوس راهیان نور دانش آموزان گیلانی

سانحه اتوبوس راهیان نور دانش آموزان گیلانی صبح امروز ، اتوبوس راهیان نور دانش آموزان دختر گیلانی در پنج کیلومتری همدان بعلت لغزنده بودن سطح جاده دچار سانحه شد.  رییس اداره‌ی روابط عمومی آموزش و ادامه مطلب